E-Cigler

Kategorie

Producenci

Zapraszamy również na...

Newsletter

Ogłoszenie:

25.02 magazyn wznowił prace po urlopie i rezerwacje są już realizowane. Prosimy jednak o wyrozumiałość gdyż w 1-2 dni po powrocie nie da się zrealizować wszytkich tematów z półtorej tygodnia wstecz. Nowe rezerwacje możliwe że będą musiały poczekać dłużej niż zwykle.

25.02 the warehouse has resumed work after the holiday and reservations are already being made. However, we ask for your understanding because in 1-2 days after return we can not implement all topics from one and a half week back. New reservations may be that they will have to wait longer than usual.

W dniach 14.02.2019 do 22.02.2019 ze względu na urlop feriowy sklep bedzie nieczynny. Rezerwację złożone i zaksięgowane do 12.02.2019 (do godziny 12:00) będą zrealizowane przed urlopem. Pozostałe zostaną zrealizowane po powrocie. Kontakt telefoniczny w okresie urlopowym może być utrudniony oraz prosimy o kontakt tylko w naprawdę pilnych przypadkach.

From 14.02.2019 to 22.02.2019, the store will be closed due to holidays. A reservation made and booked by 12.02.2019 (by 12:00) will be completed before the holiday. The rest will be realized upon return. Telephone contact during the holiday period may be difficult and please contact us only in really urgent cases.

02-06.01.2019 INWENTARYZACJA MAGAZYNÓW PL, CH oraz US.

02-06.01.2019 INVENTORY OF THE MAGAZINE PL, CH and US.

Prosimy o dokładne wypelnianie formularzy z danymi! Często klienci używający autouzupełnienie sugerowane przez przeglądarki nie sprawdzają danych i mają braki przez co nieda się zrealizować rezerwacji!

Please, fill in the forms with details! Often, customers using autocomplete suggested by browsers do not check data and have deficiencies due to which reservation will not be realized!

Strona używa plików cookies, jeżeli nie wyrażasz zgody opuść tą stronę. Strona przeznaczona wyłącznie dla osób 18+. Składane rezerwacje przez osoby w wieku poniżej 18+ nie są ważne.

This site uses cookies, if you do not agree, leave this page. Website designed exclusively for people 18+. Reservations made by people under 18+ are not valid.